Про журнал

У збірнику наведені результати створення, верифікації та впровадження нових математичних методів та моделей для проектування і дослідження зразків сучасної техніки, виробничих процесів та інформаційних технологій різноманітного призначення. Журнал призначено для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузях, де застосовується математичне моделювання.

ISSN(print): 2222-0631

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24552-14462Р від 15.07.2020р.

Наказом МОН України № 894 від 10 жовтня 2022 року «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Математичне моделювання в техніці та технологіях» внесено до категорії  Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

Галузь науки: 11 - математика та статистика.

Спеціальність: 113 - прикладна математика.

Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.

Індексації журналу: ICI Journals Master List, Ulrich’s Periodicals Directory (NewJersey, USA), Crossref, Google Scholar.

Анонси

Запрошуємо на МДОЗМФ

2023-04-13

Офіційне повідомлення

про проведення в Україні

XXІ Міжнародного симпозіуму

Методи дискретних особливостей в задачах математичної фізики (МДОЗМФ -2023)

Місце проведення: м. Київ-Харків (дистанційно в ZOOM)

Час проведення: с 26 по 30 червня 2023р

Мови симпозіуму: українська, англійська, російська

 

Повідомлення Оргкомітету МДОЗМФ/DSMMPh-2023 та реєстрація учасників симпозіуму на сайті:
https://dsmmph.org.ua/

Читати більше про Запрошуємо на МДОЗМФ

Поточний номер

№ 1 (2022): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-04-13

Статті

Переглянути всі випуски