Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
  • У виданні відображені результати створення, верифікації та впровадження нових математичних методів та моделей для проектування і дослідження зразків сучасної техніки, виробничих процесів та інформаційних технологій різноманітного призначення, що є новими, актуальними та отримані безпосередньо авторами.
  • Формат видання відповідає шаблону.
  • Результати викладено чітко та академічною мовою.

Керівництво для авторів

Для опублікування статті необхідно подати до редколегії Вісника Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Математичне моделювання в техніці та технологіях»  такі документи:

1. Заявку, підписану всіма авторами (для авторів з інших міст):

«Прошу прийняти статтю ….. [прізвища авторів, назва статті] на … сторінках [вказати кількість сторінок] для опублікування у збірнику наукових праць «Математичне моделювання в техніці та технологіях». Оплату гарантуємо.

Відомості про авторів: [прізвище, ім’я, по-батькові кожного автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, контактний телефон, e-mail, і адреса, на яку потрібно висилати збірку].

Підписи авторів».

Кількість авторів статті не може перевершувати 3-ох (як виняток, 4-ох) осіб. В номері збірнику не може міститися більше 3-ох (як виняток, 4-ох) статей одного автора або співавтора.

2. Електронну версію статті, яку можна надіслати до редакції єлектронною поштою

kpi.mmtt@gmail.com

або принести на USB-диску (Flash-носії) або іншому носії інформації за адресою:

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, вул. Кирпичова, 2, г. Харків, 61002, Україна, кафедра вищої математики, (головний аудіторний корпус (ГАК), ауд. 315)

Шаблон оформлення статті – скачати.

Завантажити правила оформлення статті.

Правила оформлення транслітерації бібліографії у стилі HARVARD

3. Акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у відкритому друку (за вимогою редколегії).

4. Рецензію на статтю, підписану доктором або кандидатом наук (за вимогою редколегії).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.