Редакційний штат

Головний редактор:

Ванін В. А., д-р. техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна.

 

Заст. головного редактора:

Міхлін Ю. В., д-р фіз.-мат. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна.


Члени редколегії:

Александров Є. Є., д-р техн. наук, проф., ХНАДУ, Україна;

Галуза О. А., д-р фіз.-мат. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна;

Григор’єв О. Л., д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна;

Курпа Л. В., д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна;

Куценко О. С., д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Україна;

Литвин О. М., д-р фіз.-мат. наук, проф., УІПА, Україна;

Межуєв В. І., д-р техн. наук, проф., Університет прикладних наук FH JOANNEUM, Австрія;

Меньшиков О. В., д-р фіз.-мат. наук, Абердинський університет, Великобританія;

Новожилова М. В., д-р фіз.-мат. наук, проф., ХНУМГ ім. Бекетова, Україна;

Ольшанський В. П., д-р фіз.-мат. наук, проф., ХНТУСГ ім. Василенка, Україна;

Першина Ю. І., д-р фіз.-мат. наук, доц., НТУ «ХПІ», Україна;

Просвірнін С. Л., д-р фіз.-мат. наук, проф., РІАН, Україна.

 

Відповідальний секретар:

Набока О. О., канд. фіз.-мат. наук., НТУ «ХПІ», Україна.