КОНСТРУКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДАМИ ДВОСТОРОННІХ НАБЛИЖЕНЬ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ НАПІВЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

Автор(и)

  • Світлана Миколаївна Ламтюгова Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна
  • Андрій Олександрович Поляков Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
  • Максим Вікторович Сидоров Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2222-0631.2023.01.21

Ключові слова:

крайова задача для напівлінійного еліптичного рівняння, метод двосторонніх наближень, метод функцій Гріна, метод квазіфункцій Гріна – Рвачова, додатний розв’язок крайової задачі, гетеротонний оператор

Анотація

У роботі розглянуто першу крайову задачу для напівлінійного еліптичного рівняння другого порядку. Задачі такого класу часто виникають при моделюванні процесів, що протікають у хімії, фізиці, біології тощо. Особливе місце серед методів аналізу задач, що розглядалися, зай­ма­ють так звані конструктивні методи дослідження, які дозволяють не тільки довести існування розв’язку задачі, а й пропонують алгоритм його знаходження із заданою точністю. Для конструктивного дослідження нелінійної крайової задачі запропоновано використати два варіанти методу двосторонніх наближень. Обидва методи засновані на переході від диференціальної задачі до еквівалентного нелінійного інтегрального рівняння (за допомогою функції Гріна або за допомогою квазіфункції Гріна – Рвачова), яке аналізується методами теорії нелінійних опера­торів у напівупорядкованих банахових просторах. Висновки про існування додатних розв’язків побудованих інтегральних рівнянь та двобічну збіжність до цих розв’язків послідовних наближень робляться на основі результатів В. І. Опойцева про розв’язність нелінійних рівнянь з гетеротонним оператором. Практична реалізація методу двосторонніх наближень на основі використання функції Гріна має певні обмеження, пов’язані з необхідністю мати у наявності явний вираз цієї функції, що звужує коло областей, у яких метод може бути фактично застосований. Вільним від цього недоліку є метод двосторонніх наближень, заснований на використанні квазіфункції Гріна – Рвачова, яка може бути побудована за допомогою апарату теорії функцій для областей досить довільної геометрії. Запропоновані методи проілюстровано обчислювальними експериментами для еліптичних рівнянь з операторами Лапласа та Гельмгольця і гетеротонною степеневою не­лі­ній­ніс­тю у ряді дво- та тривимірних областей. Результати роботи обох методів двосторонніх наближень порівняно між собою.

Посилання

Samarskiy A. A., Mihaylov A. P. Matematicheskoe modelirovanie : Idei. Metody. Primery [Principles of Mathematical Modelling: Ideas, Methods, Examples]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2001. 320 p.

Frank-Kamenetskiy D. A. Osnovy makrokinetiki. Diffuziya i teploperedacha v khimicheskoy kinetike [Diffusion and Heat Exchange in Chemical Kinetics]. Dolgoprudny, Izdatel'skiy Dom «Intellekt» Publ., 2008. 408 p.

Pao C. V. Nonlinear parabolic and elliptic equations. New York, Plenum Press, 1992. 794 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-3034-3.

Shuvar B. A., Kopach M. I., Mentyns'kyy S. M., Obshta A. F. Dvostoronni nablyzheni metody [Two-sided aproximates methods]. Ivano-Frankivsk, VDV TsIT Publ., 2007. 515 p.

Sidorov M. V. Dvobichni iteratsiyni metody chysel'nogo analizu pershoyi krayovoyi zadachi dlya napivliniynogo eliptychnogo rivnyannya [Two-sided iterative methods of numerical analysis for the first boundary value problem for a semilinear elliptic equation]. Radioelektronika i informatika [Radioelectronics & Informatics]. 2018, no. 3 (82), pp. 50–56.

Opoycev V. I., Khurodze T. A. Nelineynye operatory v prostranstvakh s konusom [Nonlinear Operators in Spaces with a Cone]. Tbilisi, Izd-vo Tbilis. un-ta Publ., 1984. 246 p.

Kolosova S. V., Lukhanin V. S., Sidorov M. V. O postroenii dvustoronnikh priblizheniy k polozhitel'nomu resheniyu uravneniya Lane – Jemdena [On the construction of two-sided approximations to the positive solution of the Lane-Emden equation]. Visnyk Zaporiz'kogo natsional'nogo universytetu. Seriya: fizyko-matematychni nauky [Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences]. 2015, no. 3, pp. 107–120.

Sidorov M. V. Zastosuvannya metodiv funktsiyi Grina ta kvazifunktsiyi Grina – Rvachova dlya pobudovy dvobichnykh iteratsiynykh protsesiv rozv"yazannya neliniynykh krayovykh zadach [Construction two-sided iterative processes for solving nonlinear boundary value problems using methods of Green’s functions and the quasi-functions of Green-Rvachev]. Visnyk Zaporiz'kogo natsional'nogo universytetu. Seriya: fizyko-matematychni nauky [Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences]. 2017, no. 2, С. 250–259.

Sidorov M. V. Green – Rvachev’s quasi-function method for constructing two-sided approximations to positive solution of nonlinear boundary value problems. Carpathian Mathematical Publications. 2018, vol. 10, no. 2. pp. 360–375. http://doi.org/10.15330/cmp.10.2.360-375.

Gybkina N. V., Lamtyugova S. M., Sidorov M. V. Two-sided approximations method based on the Green’s functions use for construction of a positive solution of the Dirichlet problem for a semilinear elliptic equation. Radioelektronika, informatyka, upravlinnya [Radio Electronics, Computer Science, Control]. 2021, no. 3 (58), pp. 26–41. https://doi.org/10.15588/1607-3274-2021-3-3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01