МЕТОД КВАЗІФУНКЦІЙ ГРІНА-РВАЧОВА У ЧИСЕЛЬНОМУ АНАЛІЗІ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ДВОСТОРОННІХ НАБЛИЖЕНЬ

Автор(и)

  • Оксана Сергіївна Кончаковська Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine
  • Максим Вікторович Сидоров Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2222-0631.2023.01.20

Ключові слова:

метод двосторонніх наближень, метод квазіфункцій Гріна – Рвачова, додатний розв’язок крайової задачі, рівняння Урисона, напівупорядкований простір, сильно інваріантний конусний відрізок, гетеротонний оператор, мікроелектромеханічна система

Анотація

Роботу присвячено розробці на основі використання квазіфункції Гріна – Рвачова двостороннього ітераційного методу чисельного аналізу однієї електростатичної мікроелектромеханічної системи. Мікроелектромеханічні системи – мініатюрні пристрої, що поєднують електронні та механічні компоненти мікронних розмірів. Електростатично активовані мікроелектромеханічні системи мають певні недоліки, що обмежують діапазон їх роботи. Одним із них є явище нестабільності відхилення функціональних компонентів системи, яке виникає, якщо різниця прикладеної напруги вище певного критичного значення. Математичною моделлю системи, що розглядається у роботі, є напівлінійне еліптичне рівняння з оператором Лапласа та умовою Діріхле. Для побудови наближеного розв’язку задачі пропонується використовувати методи нелінійного аналізу в напівупорядкованих просторах, зокрема, результати В. І. Опойцева про розв’язність нелінійних операторних рівнянь з гетеротонним оператором. Крайова задача, що моделює найпростішу мікроелектромеханічну систему під дією зовнішнього тиску, методом квазіфункцій Гріна – Рвачова зводиться до інтегрального рівняння Урисона, що дозволяє розширити застосування методу двосторонніх наближень для задач у областях досить довільної геометрії. У роботі обґрунтовано можливість побудови ітераційних послідовностей з двобічним характером збіжності до додатного розв’язку задачі, а саме: наведено обчислювальну схему, отримано умови її збіжності до шуканого розв’язку, а також отримано апостеріорну оцінку похибки. Метод проілюстровано обчислювальнім експериментом для задачі, що розглядається у прямокутній області. Результати обчислювального експерименту представлено у вигляді поверхні та ліній рівня наближеного розв’язку, а також графічно проілюстровано двобічних характер збіжності запропонованого методу.

Посилання

Pelesko J. A., Bernstein D. H. Modeling MEMS and NEMS. CRC Press, 2002. 384 p. http://dx.doi.org/10.1201/9781420035292.

Nayfeh A. H., Younis M. I., Abdel-Rahman E. M. Reduced-order models for MEMS applications. Nonlinear dynamics. 2005, vol. 41, no. 1, pp. 211–236. http://dx.doi.org/10.1007/s11071-005-2809-9.

Konchakovs'ka O. S. Vykorystannya metodu kvazifunktsiyi Grina – Rvachova u chysel'nomu analizi odnieyi elektrostatychnoyi nanoelektromekhanichnoyi systemy [Using Green-Rvachev’s quasi-function method in the numerical analysis of an electrostatic nanoelectromechanical system]. Visnyk Natsional'nogo tekhnichnogo universytetu «KhPI». Seriya : Systemnyy analiz, upravlinnya ta informatsiyni tekhnologiyi [Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: System Analysis, Control and Information Technologies]. 2022, no. 2 (8), pp. 9–15. https://doi.org/ 10.20998/2079-0023.2022.02.02.

Sidorov M. V. Green – Rvachev’s quasi-function method for constructing two-sided approximations to positive solution of nonlinear boundary value problems. Carpathian Mathematical Publications. 2018, vol. 10, no. 2, pp. 360–375. http://dx.doi.org/10.15330/cmp.10.2.360-375.

Konchakovskaya O. S., Sidorov M. V. Chislennyy analiz odnogo nelineynogo ellipticheskogo uravneniya, voznikayushhego pri modelirovanii mikroelektromekhanicheskikh sistem [Numerical analysis of one nonlinear elliptic equation that modelling microelectromechanical system]. Radioelektronika i informatika [Radioelectronics & Informatics]. 2016, vol. 73, no. 2, pp. 23–28.

Konchakovskaya O. S., Sidorov M. V. Primenenie metodov nelinejnogo analiza v matematicheskom modelirovanii mikroelektromek-hanicheskih system [Mathematical modeling of microelectromechanical systems using methods of nonlinear analysis]. Bionika intellekta [Bionics of Intelligence]. 2017. vol. 88. no. 1. pp. 60–64.

Konchakovs'ka O. S., Sidorov M. V. Metod dvobichnykh nablyzhen' u chysel'nomu analizi odnieyi mikroelektromekhanichnoyi systemy [The two-sided method in numerical analysis of one microelectromechanical system]. Visnyk KhNU im. V.N. Karazina. Ser. Matematychne modelyuvannya. Informatsiyni tekhnologiyi. Avtomatyzovani systemy upravlinnya [Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, Series «Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems»]. 2018, vol. 39, pp. 33–41.

Konchakovska O., Sidorov M. Numerical Analysis of the One-Dimensional Nonlinear Boundary Value Problem that Modeling an Electrostatic NEMS by Two-Sided Approximations Method. Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics (JNAIAM). 2020, vol. 14, no. 3–4, pp. 17–26.

Beckham J. R., Pelesko J. A. An electrostatic-elastic membrane system with an external pressure. Mathematical and computer modelling. 2011, vol. 54, no. 11–12, pp. 2686–2708. https://doi.org/10.1016/j.mcm.2011.06.051.

Guo Y., Zhang Y., Zhou F. Singular behavior of an electrostatic–elastic membrane system with an external pressure. Nonlinear Analysis. 2020, Vol. 190, ID 111611. https://doi.org/10.48550/arXiv.1902.03707.

Rvachev V. L. Teoriya funktsiy i nekotorye eyo prilozheniya [Theory of functions and its Some Applications]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1982. 552 p.

Opoytsev V. I., Khurodze T. A. Nelineynye operatory v prostranstvakh s konusom [Nonlinear Operators in Spaces with a Cone]. Tbilisi, Izd-vo Tbilis. un-ta Publ., 1984. 246 p.

Krasnosel'skiy M. A. Polozhitel'nye resheniya operatornykh uravneniy [Positive Solutions of Operator Equations]. Moscow, Fizmatgiz Publ., 1962. 394 p.

Guo D., Lakshmikantham V. Coupled fixed points of nonlinear operators with applications. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. 1987, vol. 11, no. 5, pp. 623–632. https://doi.org/10.1016/0362-546X(87)90077-0.

Esposito P., Ghoussoub N., Guo Y. Mathematical analysis of partial differential equations modeling electrostatic MEMS. American Mathematical Soc. 2010, vol. 20, 256 p. http://dx.doi.org/10.1090/cln/020.

Sidorov M. V. Zastosuvannya metodiv funktsiyi Grina ta Grina − Rvachova dlya pobudovy dvobichnykh iteratsiynykh protsesiv rozv"yazannya neliniynykh krayovykh zadach [Construction two-sided iterative processes for solving nonlinear boundary value problems using methods of Green's functions and the quasi-functions of Green-Rvachov]. Visnyk Zaporiz'kogo natsional'nogo universytetu. Seriya : Fizyko-matematychni nauky [Bulletin of the Zaporizhzhia National University. Series : Physical and mathematical Sciences]. 2017, no. 2, pp. 250–259.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01