ЗАСТОСУВАННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ МЕТОДІВ КРАЙОВИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАНООПТИЧНИХ ПРИЛАДІВ

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Ілляшенко Національна академія Національної гвардії України, Ukraine
  • Олександр Георгійович Нерух Харківський Національний Університет Радіо Електроніки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2222-0631.2023.01.18

Ключові слова:

спектральна дискретизація, граничні інтегральні рівняння, віднімання сингулярностей, статичні сингулярності, динамічні сінгулярності, швидкі перетворення Фур’є, метод Гальоркіна, поліноми Фур’є, плазмонні резонанси

Анотація

Ефективність моделювання оптичних наноструктур залежить не тільки від того, наскільки точно описані нові фізичні процеси, що відбуваються в нових конфігураціях резонансно-розсіюючих та резонансно-поглинаючих структур, а і від того, наскільки вірно підібрані алгоритми розв’язку відповідних математичних задач і наскільки точно вибрані чисельні параметри моделювання в залежності від параметрів елементів. Тому для розв’язання проблемних питань моделювання складних електродинамічних резонансно-розсіюючих та резонансно-по­гли­на­ючих структур необхідне глибоке вивчення всієї сукупності нових невідомих ефектів. В роботі створено чисельно-аналітичний алгоритм на основі параметризованого прийомами конформного відображення методу граничних інтегральних рівнянь з аналітичною регуляризацією у вигляді віднімання сингулярності, посилений швидкими перетвореннями Фур’є, який на відміну від класичних схем, основаних на методах скінчених різниць та скінчених елементів, дозволяє прийняти до уваги комплекснозначну функціональну залежність діелектричної проникності плазмонних матеріалів від довжини хвилі, навіть таку, яка задана таблично, а також дозволити розв’язок задач зі статичними та динамічними сингулярностями інтегральних рівнянь. Оскільки, завдяки чутливості плазмонних резонансів до змін в зовнішньому середовищі плазмонно-резонансні наноструктури використовують в сучасній медицині, фармацевтиці, а також при створенні хімічних та біологічних сенсорів, в цій роботі основні зусилля спрямовані на створення алгоритму дослідження діелектричних структур зі статичними син­гу­ляр­нос­тями.

Посилання

Wiersig J. Hexagonal dielectric resonators and microcrystal lasers. Phys. Rev. A. 2003, vol. 67, no. 2, ID 023807. https://doi.org/10.1103/Phys RevA.67.023807.

Shaari S., Adnan A. J. M. Photonic Crystal Multiplexer/Demultiplexer Device for Optical Communications. In Frontiers in Guided Wave Optics and Optoelectronics. IntechOpen. 2010, pp. 621–646.

Palic E. D. Handbook of optical constants of solids. New York, Academic Press, 1995. 804 p.

Masson J.-F. Surface Plasmon Resonance Clinical Biosensors for Medical Diagnostics. ACS Sensors. 2017, no. 2, pp. 16–30. https://doi.org/ 10.1021/acssensors.6b00763.

Chain C Y., Dazai Millone M. A., Cisneros J. S., Ramirez E. A., Vela M. E. Surface plasmon resonance as a characterization tool for lipid nanoparticles used in drug delivery. Frontiers in Chemistry. 2021, no. 8, 605307. https://doi.org/10.3389/fchem.2020.605307.

Nixon R., Contreras E., Jain P. K. Electrochemistry with plasmons. Trends in Chemistry. 2023, in press. https://doi.org/10.1016/j.trechm. 2023.04.002.

Hirbodvash Z., Berini P. Surface plasmon electrochemistry: Tutorial and Review. Chemosensors. 2023, no. 11(3), 196. http://dx.doi.org/10.3390/ chemosensors11030196.

Freestone I., Meeks N., Sax M., Higgitt C. The Lycurgus Cup-A Roman Nanotechnology. Gold Bulletin. 2007, no. 40, pp. 270–277. http://dx.doi. org/10.1007/BF03215599.

Stognii N. P., Sakhnenko N. K. Bright plasmons of triangular or quadrangle cluster of noble metal wires. Telecommunication and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika). 2018, no. 77(5), pp. 383–389. http://dx.doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v77.i5.20.

Gandel Y. V. Boundary-value problems for the Helmholtz equation and their discrete mathematical models. Journal of Mathematical sciences. 2010, no. 171(1), pp. 74–88. http://dx.doi.org/10.1007/s10958-010-0127-3.

Atkinson K. E. The numerical solution of integral equations of the second kind. Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 572 p.

Illyashenko L. N. Reshenie zadach difraktsii voln na dielektrycheskom tsilindre s primeneniem teorii konformnogo otobrazheniya [Solution to the problem of wave diffraction on a dielectric cylinder by applying the conformal mapping theory]. Radiofizika i elektronika : Cb. nauch. tr. IRE NANU [Radiophysics and Electronics : Collection of scientific papers. Institute of Radioelectronics of the National Academy of science of Ukraine]. 2002, vol. 7, no. 3, pp. 468–473.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01