ПОБУДОВА РОЗВ’ЯЗКУ СИСТЕМИ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЮ ТОЧКОЮ ЗВОРОТУ

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Зеленська Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2222-0631.2023.01.17

Ключові слова:

сингулярно збурені диференціальні рівняння, малий параметр, рівномірна асимптотика, простір безрезонансних розв’язків, функції Ейрі, точка звороту

Анотація

В даній роботі розглянуто систему сингулярно збурених диференціальних рівнянь 4-го порядку з малим параметром при старшій похідній і точкою звороту. Точка звороту x=0 є крайньою точкою відрізку, що розглядається [-l;0]. Коефіцієнти заданої матриці є нескінченно диференційованими функціями на заданому відрізку. Мета – побудувати рівномірну асимптотику розв’язку для системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь з диференціальною точкою звороту на відрізку [-l;0]. В даному випадку спектр граничного оператора містить кратні і тотожно рівні нулю елементи. Рівномірний асимптотичний розв’язок побудовано методом істотно особливих функцій з ви­ко­рис­танням функцій Ейрі [0;l] та їх похідних. Дослідження показали, що для побудови рівномірного асимптотичного розв’язку задач з точками звороту апарат функцій та модельних рівнянь Ейрі є досить ефективним. Також було встановлено, що для виділення цих функцій поряд з незалежною змінною необхідно ввести нову змінну t на відрізку [0;l]. В результаті було одержано розширену задачу, що дасть можливість фор­маль­но побудувати розв’язок у вигляді рядів за малим параметром. Конструкції розв’язків одержано шляхом послідовного розв’язання систем ітераційних рівнянь, які на певному кроці ітерацій дозволяють визначити всі компоненти шуканих вектор-функцій з точністю до двох скалярних множників, які утворюють довільний вектор. Регуляризуючу функцію вибрано таким чином, що функція Ейрі Bi(t) необмежено зростає, коли t прямує до нескінченності. Проведені дослідження показали, при жодному співвідношенні знаків коефіцієнта матриці, біля якого знаходиться точка звороту, не можна записати гладкий розв’язок у вигляді одного аналітичного виразу. Розв’язок виродженого векторного рівняння у загальному випадку має розрив другого роду в точці звороту, тому для побудови асимптотичного розв’язку даної задачі в явному вигляді його використовувати не можна. З цією метою було застосовано прийом з класичної теорії лінійних диференціальних рівнянь і одержано розв’язки для виродженого рівняння 2-го порядку.

Посилання

Lomov S. А. Vvedenie v obshhuyu teoriyu cingulyarnykh vozmushheniy [Introduction to the general theory of singular perturbed]. Мoscow, 1981. 400 p.

Bobochko V. М., Perestyuk М. О. Asymptotychne integruvannya rivnyannya Liuvillya z tochkamy zvorotu [Asymptotic integration of the Liouville equation with turning points]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 2002. 310 p.

Vazov V. Asimptotichesciye razlozheniya resheniy obyknovennykh differentsial'nykh uravneniy [Asymptotic expansions of solutions of ordinary differential equations]. Moscow, Mir Publ., 1968. 464 p.

Vazov V. Lineynaya teoriya tochek povorota [Linear turning point theory]. Springer-Verlaq New York Ins., 1985. 243 p.

Dorodnitsyn А. А. Asimptoticheskie zakony raspredeleniya sobstvennykh znacheniydlya nekotorykh osobykh vidov differentsial'nykh uravneniy vtorogo poryadra [Asymptotic laws of the distribution of eigenvalues for some special types of differential equations of the second order]. UMN [Successes of Mathematical Sciences]. 1952, vol. 27, no. 6(52), pp. 3–96.

Zelenska I. The system of singular perturbed differential equations with turning point of the first order. Izvestiya vuzov. Matematika. 2015, no. 3, pp. 63–74. DOI: 10.3103/S1066369X15030068.

Nijimbere V. Asymptotic Approximation of the Eigenvalues and the Eigenfunctions for the Orr-Sommerfeld Equation on Infinite Intervals. Advances in Pure Mathematics. 2019, vol. 9, pp. 967–989. DOI: 10.4236/apm.2019.912049.

Langer R. E. The asymptotic solutions of a linear differential equations of the second order with two turning points. Trans. Amer. Math. Soc. 1959, vol. 90, pp. 113–142.

Rubenfeld L. A., Willner B. Uniform Asymptotic Solutions for Linear Second Order Ordinary Differential Equations with Turning Points: Formal Theory. SIAM Journal on Applied Mathematics. 1977, no. 1, pp. 21–38.

Olver F. Asymptotics and special functions. Trans. Amer. Math. Soc. 1977, vol. 226, pp. 227–241.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01