ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБТІКАННЯ ТРАНСПОРТНОГО АПАРАТА ТИПУ НЕСУЧЕ КРИЛО ПОБЛИЗУ ЗЕМЛІ

Автор(и)

  • Анатолій Валентинович Сохацький Університет митної справи та фінансів, Інститут транспортних систем та технологій Національної академії наук України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2222-0631.2023.01.28

Ключові слова:

аеродинаміка транспортних апаратів, фізичні властивості в’язкого стисливого газу, числове моделювання, число Рейнольдса, рівняння Нав’є – Стокса, моделі турбулентності, аеродинамічні характеристики

Анотація

Розглядається задача моделювання обтікання транспортного апарата типу несуче крило поблизу землі. Течія навколо транспортного апарата є турбулентною. На сьогодні найбільш досконалі математичні моделі аеродинаміки побудовані на фізичних властивостях в’язкого стисливого газу та основуються на осереднених за Рейнольдсом рівняннях Нав’є – Стокса. Математичне моделювання турбулентних течій залишається однією з найбільш складних проблем. Надійне передбачення характеристик турбулентних потоків відноситься до винятково важливої наукової проблеми. Це пов’язано зі складністю та недостатнім вивченням турбулентності, як фізичного явища. Метою роботи є побудова математичної моделі, числового методу, алгоритму розв’язування задачі та розробки програмного забезпечення для дослідження аеродинамічних характеристик транспортного засобу типу несуче крило. Для замикання осереднених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є – Сток­са застосовано однопараметричну модель турбулентності Спаларта - Аллмараса. Вихідну систему диференціальних рівнянь записано в криволінійній системі координат. Розроблено постановку початкових та межових умов для параметрів течії, а також методику, алгоритм розв’язування задачі та програмне забезпечення. Для числового інтегрування системи диференціальних рівнянь використано скінченно-об’ємний метод. Задача розв’язувалася в багатоблоковій постановці. Проведено тестування розробленої методики алгоритмів та комплексу програм на стандартних задачах аеродинаміки: обтікання поперечно розміщеного колового циліндра та кулі. Виконано числове моделювання обтікання стисливим газом транспортного засобу, що рухається поблизу землі. Всі розрахунки проводилися для числа Рейнольдса Re=1,0*10^6 та числа Маха M=0,4. Числове моделювання проводилося на криволінійній багатоблоковій сітці. Досліджено вплив землі на характеристики течії навколо транспортного засобу. Проведені дослідження показали, що наявність близько розміщеної землі має значний вплив на характеристики течії навколо транспортного засобу. Таким чином, для забезпечення потрібних параметрів динаміки руху транспортного засобу поблизу землі необхідно ураховувати вплив землі на його аеродинамічні характеристики.

Посилання

Volkov K. N, Emel'yanov V. N. Modelirovannie krupnykh vikhrey v raschetakh turbulentnykh techeniy [Modeling large eddies in turbulent flow computations]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2008. 368 p.

Garbaruk A. V., Strelets M. H., Travin A. K., Shur M. L. Sovremennye podkhody k modelirovaniyu turbulentnosti [Contemporary approaches to turbulence modeling]. Sankt-Petersburg. Izd-vo Politekhn. un-ta Publ., 2016. 234 p.

Sokhats'kyy A. V. Teoretychni osnovy stvorennya aerodynamichnykh komponuvan' perspektyvnykh shvydkisnykh transportnykh aparativ : dys. doktora tekhnichnykh nauk : 05.07.01 [Theoretical basis for creating aerodynamic setups of prospective high-speed transport vehicles : Doktor of technical sciences thesis : 05.07.01]. Dnipropetrovsk, 2010. 364 p.

Menter F. R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. AIAA Journal. 1994, vol. 32, no. 8, pp. 1598–1605. https://doi.org/10.2514/3.12149.

Spalart P. R., Allmaras S. R. A one-equation turbulence model for aerodynamic flows. AIAA Meeting paper. 30-th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. 6 – 9 January 1992, Reno, USA. 21 p. https://doi.org/10.2514/6.1992-439.

Forsythe J. R., Squires K. D., Wultzer K. E., Spalart P. R. Detached-Eddy Simulation of Fighter Aircraft at High Alpha. AIAA Meeting paper. 40-th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. 14 –17 January 2002, Reno, USA. 11 p. https://doi.org/10.2514/6.2002-591.

Hedges L. S., Travin A., Spalart P. R. Detached-eddy simulations over a simplified landing gear. J. Fluids Engineering. 2002, vol. 124, pp. 413–423. http://dx.doi.org/10.1115/1.1471532.

Emmons H. W. Flow of a compressible fluid past a symmetrical airfoil in a wind tunnel and in free air. National advisory committee for aeronautics. Technical note. Washington, 1948, no. 1746. 32 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01