УМОВИ МОНОТОННОЇ АПРОКСИМАЦІЇ КРИВИХ РАМСЕЯ ТА ЇХ МОДИФІКАЦІЙ

Автор(и)

  • Дар’я Вікторівна Курносенко Херсонська державна морська академія, Ukraine
  • Володимир Петрович Савчук Херсонська державна морська академія, Ukraine
  • Галина Яківна Тулученко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2222-0631.2021.02.06

Ключові слова:

крива Рамсея, апроксимація, умови монотонності, види асиметрії логістичних кривих, теорема Штурма про кількість коренів полінома на відрізку

Анотація

Розроблено алгоритм апроксимації експериментальних даних кривою Рамсея та її модифікаціями, який забезпечує монотонне зростання наближаючої функції на проміжку [0;\infty) та існування заданої кількості точок перегину. Крива Рамсея належить до сім’ї логістичних кривих, які широко використовуються при моделюванні процесів обмеженого росту в різних предметних галузях. Класична крива Рамсея має два параметри та володіє лівою фіксованою асиметрією. Відома також її трьохпараметрична модифікація, яка забезпечує можливість зміщення по осі ординат. Широке практичне використання кривої Рамсея як з двома параметрами, так і її модифікацій з більшою кількістю параметрів, для наближення експериментальних залежностей стримується частою втратою цією кривою логістичної форми при виконанні апроксимації без додаткових вимог до співвідношень між її параметрами. В статті розглядаються модифікації кривої Рамсея з трьома та п’ятьма параметрами. Перша та друга похідні від досліджуваних модифікацій функції Рамсея мають особливу структуру. Вони є добутками поліноміальної та експоненціальної функцій. Це дозволяє використовувати теорему Штурма про кількість коренів полінома на відрізку для контроля форми апроксимуючої кривої. Показано, що з ростом кількості параметрів у модифікованої кривої значно зростає кількість можливих сполучень обмежень на значення параметрів, які забезпечують збереження її подібної форми. Розв’язання задачі апроксимації в цьому випадку складається з розв’язання низки задач умовної глобальної оптимізації з різними обмеженнями та вибору розв’язку, який забезпечує найменшу похибку наближення. Також виконані дослідження щодо точності оцінювання параметрів кривої Рамсея в залежності від точності експериментальних даних. Для імітації наявності похибок вимірювань до значень детермінованої послідовності додавалися значення нормально розподіленої випадкової величини з математичним сподіванням, рівним нулю, та різними значеннями середньоквадратичного відхилення для різних серій обчислювальних експериментів. Обчислювальні експерименти показали суттєву чутливість значень параметрів функції Рамсея до точності вимірювань експериментальних даних.

Посилання

Ivanov D. V. Modifitsyrovannyy metod identifikatsii logisticheskoy krivoy Ramseya [Modified Ramsey Logistic Curve Identification Method]. Modelirovanie, optimizatsiya i informatsionnye tekhnologii [Modeling, optimization and information]. 2020, no. 8(2), pp. 18–88.

Konyukhovskiy P. V. Mikroekonomicheskoe modelirovanie bankovskoy deyatel'nosti [Microeconomic Modeling of Banking]. Saint Pe-tersburg, Piter Publ., 2001. 224 p.

Kryanev A. V., Lukin G. V. Matematicheskie metody obrabotki neopredelennykh dannykh [Mathematical Methods for Processing Un-defined Data]. Moscow, FIZMATLIT Publ., 2003. 216 p.

Moiseev S. N. Universal'nyy metod optimizatsii bez ispol'zovaniya proizvodnykh s kvadratichnoy skhodimost'yu [Universal Derivative-Free Optimization Method with Quadratic Convergence]. Voronezh, 2011. Available at : http://www.twirpx.com/file/1534928/ (accessed 5 September 2021).

Semenychev V. K., Kozhukhova V. N. Analiz i predlozheniya modeley ekonomicheskoy dinamiki s kumulyativnym logisticheskim trendom : Monografiya [Analysis and Proposals of Models of Economic Dynamics with a Cumulative Logistic Trend: Monograph]. Samara, SamNTs RAN Publ., 2013. 156 p.

Semenychev V. K., Semenychev E. V. Informatsyonnye sistemy v ekonomike. Ekonometricheskoe modelirovanie innovatsyi. Chast 1 [Information Systems in the Economy. Econometric Modeling of Innovation. Part 1]. Samara, Izd-vo Samar. gos. aerokosm. un-ta Publ., 2006. 217 p.

Ramsay J. O. A Comparative Study of Several Robust Estimates of Slope, Intercept a Scale in Linear Regression. Journal of the American Statistical Association. 1977, vol.72, no. 359, pp. 608–615.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30