КІЛЬКІСНЕ ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИТЕРІЇВ КОЛІРНОЇ БЛИЗЬКОСТІ ОБ'ЄКТІВ З ВІДОМИМИ СПЕКТРАМИ

Автор(и)

  • Олексій Анатолійович Галуза Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Ольга Василівна Костюк Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Алла Олександрівна Савченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Анастасія Андріївна Бойко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2222-0631.2021.02.04

Ключові слова:

кольоровий зір, кольорова близькість об’єктів, колірні моделі, спектр, порівняння спектрів, багатокритеріальна оптимізація

Анотація

Робота присвячена проблемі порівняння обʼєктів за кольором. Розглянуто таку постановку задачі: серед множини обʼєктів необхідно знайти такий обʼєкт, колір якого найбільш схожий на колір заданого обʼєкта. При цьому вважається, що для кожного обʼєкту відомий тільки його спектр (пропускання, відбиття чи випромінювання), що є вичерпною характеристикою кольору обʼєкта. Крім того, вважається відомим спектр джерела випромінювання. Використання стандартних методів визначення колірних відмінностей показало, що задача немає однозначного розв’язку. Запропоновано два підходи до її вирішення: перший заснований на переході від спектру до колірних просторів з подальшим обчисленням евклідової відстані, а другий – на безпосередньому порівнянні спектрів як функціональних залежностей інтенсивності від довжини хвилі. В рамках кожного з підходів запропоновано два критерії «схожості» обʼєктів за кольором, та запропоновано оригінальний підхід до оцінки ефективності цих критеріїв. Цей підхід ґрунтується на використанні експертних оцінок колірної близькості зразків скла з відомими спектрами пропускання зі стандартного набору. Для кожного зразка з набору експерти відбирали найближче за кольором скло з тих, що залишились, після чого формувалося узагальнену думку експертів. Для отримання оцінки якості кожного з критеріїв, по кожному з них і для кожного тестового скла, решта зразків ранжувалися в порядку збільшення колірної відстані до даного досліджуваного скла. Після цього результати роботи критеріїв порівнювалися з узагальненою думкою експертів. Щоб зробити результат порівняння «нечітким», для кожного тестового скла запропоновано розглядати множину з пʼяти найближчих за кольором зразків (по кожному з критеріїв). Отримано результуючі оцінки ефективності кожного з критеріїв для набору з 89 стекол та запропоновано підхід до побудови більш ефективних комплексних критеріїв.

Посилання

Lee K., Baek S., Kim D., Seo J. A freshness indicator for monitoring chicken-breast spoilage using a Tyvek sheet and RGB color anal-ysis. Food Packaging and Shelf Life. 2019, vol. 19, pp. 40–46.

Schafer D., Glass S. A guide to yellow oral mucosal entities: etiology and pathology. Head and Neck Pathology. 2019, vol. 13, pp. 33–46.

Sun I., Schmitt A., Häger T., Schneider M., Pappalardo L., Russo M. Natural blue zircon from Vesuvius. Mineralogy and Petrology. 2021, vol. 115, pp. 21–36.

GOST 9411 – 91. Steklo opticheskoye tsvetnoye. Tekhnicheskiye usloviya [Colored optical glass. Specifications]. Moscow, Committee for Standardization and Metrology of the USSR Publ., 1992. 48 p.

Latini G., De Felice C., Barducci A., Chitano G., Pignatelli A., Grimaldi L., Tramacere F., Laurini R., Andreassi M., Portaluri M. Oral mucosal color changes as a clinical biomarker for cancer detection. European Journal of Cancer Prevention. 2012, vol. 21, issue 4, pp. 360–366.

Kremers J., Baraas R., Marshall N. Human color vision. Cham, Springer, 2016. 361 p.

Fairchild M. Color Appearance models. John Wiley & Sons, 2013. 472 p.

Hunt R. W. G. The Reproduction of color. John Wiley & Sons, 2004. 724 p.

Hill B., Roger Th., Vorhagen F. Comparative analysis of the quantization of color spaces on the basis of the CIELAB color-difference formula. ACM Transactions on Graphics. 1997, vol. 16, pp. 109–154.

Shamey R., Cárdenas L., Hinks D., Woodard R. Comparison of naïve and expert subjects in the assessment of small color differences. Journal of Optical Society of America A. 2010, vol. 27, no.6, pp. 1482–1489.

Imai F., Tsumura N., Miyake Y. Perceptual color difference metric for complex images based on Mahalanobis distance. Journal of Electronic Imaging. 2001, vol. 10, issue 2, pp. 385–393.

Dalgaard P. Introductory Statistics with R. Cham, Springer, 2008. 364 p.

Textiles – Tests for colour fastness – Part J03 : Calculation of colour differences, ISO Standard No. 105-J03:2009, 2020.

Galuza A., Shkoda M., Protsay N., Savchenko A. Modeling of an object chromaticity with a given emission spectrum. 2019 9th Int. Conf. on Advanced Computer Information Technologies. Ceske Budejovice, Czech Republic, 2019. pp. 13–16.

Kochenderfer M. Decision making under uncertainty: theory and application. Boston, The MIT Press, 2015. 352 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30